Organisaties streven continue naar verbetering, ontwikkeling en groei. In deze tijd waarin veranderingen alsmaar sneller gaan, is het voor organisaties erg belangrijk om ook steeds sneller te kunnen anticiperen op deze veranderingen. De ZZPayer biedt organisaties de mogelijkheid om continue te kunnen reageren op de kansen en ontwikkelingen binnen de markt, omdat wij juist nu heel effectief inspelen op de veranderende arbeidsmarkt.
Onze bemiddelingsdienst stelt u in de gelegenheid om uw projectmatige bedrijfsactiviteiten flexibel in te richten. Een een groot voordeel, want u kunt zich op deze wijze volledig richten op uw core business en toch onmiddellijk inspelen op de mogelijkheden binnen de markt. Flexibele organisaties hebben de toekomst, want zij weten op het juiste moment specialistische kennis aan te trekken, waardoor de capaciteit, kwaliteit en continuïteit van de organisatie gewaarborgd blijven. Wij gaan het samenwerkingsavontuur graag met u aan, met als doel om uiteindelijk uw bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Waarom? De ZZPayer werkt ook voor u!

De ZZPay een grote pré:

  • Via De ZZPayer bereikt u een groot netwerk van hoogwaardig zelfstandig professionals;
  • De zelfstadig professionals zijn in te schakelen in piektijden of juist voor specialistische werkzaamheden;
  • De projectactiviteiten zijn eenvoudig en nauwkeurig te berekenen en te beheersen;
  • De bemiddelingsdienst is een vraaggestuurde dienstverlening en bespaart daardoor veel tijd, inspanning en kosten bij de werving en selectie van gekwalificeerde professionals;
  • Binnen het werving- en selectieproces wordt er, voor optimale aansluiting bij uw organisatie, gekeken naar zowel de hard- als softskills van de professionals;
  • Relatie- en accountmanagement bij opdrachtgevers staan centraal en wij zijn direct betrokken bij intakegesprekken en evaluaties van de professionals;
  • Wij houden alle juridische en fiscale aspecten nauwlettend in de gaten en dekken hiermee alle inhuurrisico’s af;
  • Wij verzorgen een digitale administratie en besparen veel tijd en inspanning door het versturen van verzamelfacturen.