Programma Manager

105 - Utrecht

Functie of project omschrijving

Het coördineren van de inrichting en verdere ontwikkeling van control systems, instrumentarium, procedures en afspraken rondom de verantwoording en beheersing van projecten, het optreden als inhoudelijk vraagbaak/senior en het adviseren van de projectleider en opdrachtgever bij de ontwikkeling, inrichting en uitvoering van het project. De Projectmanagementofficer levert deze ondersteuning ten behoeve van de politiek gevoelige projecten en projecten met een hoger afbreukrisico.

  • Coördineren van de inrichting en verdere ontwikkeling van control systems, instrumentarium, procedures en afspraken rondom de verantwoording en beheersing van projecten;
  • Optreden als inhoudelijk vraagbaak/ senior voor collega Projectmanagementofficers;
  • Zorgdragen voor de inrichting, beheer en bewaking van en rapportage over de realisatie en verloop van het project;
  • Verrichten van secretarieel ondersteunende werkzaamheden voor de projectleider;

Competenties
1. Analyserend vermogen
Signaleert ontbrekende informatie en zet informatievragen uit bij collega’s;
Legt verbanden tussen gegevens;
Weegt gegevens en alternatieve handelwijzen tegen elkaar af en komt op basis hiervan tot een goed advies;
Brengt de voor- en nadelen van verschillende keuzen naar voren.

2. Plannen en organiseren
Heeft een aanpak voor ogen om tot het resultaat te komen;
Maakt een realistische inschatting van benodigde tijd, middelen en capaciteit;
Heeft de aanpak afgestemd met de klant, de opdrachtgever en met de betrokken collega’s/afdelingen.

3. Voortgangscontrole
Legt de voortgang en de resultaten van het werk vast in documenten;
Zorgt ervoor dat voortgang en resultaten toegankelijk zijn voor collega’s en opvolgers;
Legt verantwoording af aan opdrachtgever, leidinggevende en controlerende instanties.

4. Overtuigingskracht
Onderbouwt zijn/haar standpunt met voor de doelgroep heldere, aansprekende argumenten;
Brengt argumenten op het juiste moment naar voren;
Reageert alert op argumenten van de ander door hierop aan te sluiten.

Gevraagde skills en professionele expertise

Competenties
1. Analyserend vermogen
Signaleert ontbrekende informatie en zet informatievragen uit bij collega’s
Legt verbanden tussen gegevens
Weegt gegevens en alternatieve handelwijzen tegen elkaar af en komt op basis hiervan tot een goed advies
Brengt de voor- en nadelen van verschillende keuzen naar voren

2. Plannen en organiseren
Heeft een aanpak voor ogen om tot het resultaat te komen;
Maakt een realistische inschatting van benodigde tijd, middelen en capaciteit;
Heeft de aanpak afgestemd met de klant, de opdrachtgever en met de betrokken collega’s/afdelingen.

3. Voortgangscontrole
Legt de voortgang en de resultaten van het werk vast in documenten;
Zorgt ervoor dat voortgang en resultaten toegankelijk zijn voor collega’s en opvolgers;
Legt verantwoording af aan opdrachtgever, leidinggevende en controlerende instanties.

4. Overtuigingskracht
Onderbouwt zijn/haar standpunt met voor de doelgroep heldere, aansprekende argumenten
Brengt argumenten op het juiste moment naar voren
Reageert alert op argumenten van de ander door hierop aan te sluiten

En wat nu verder!

Ben jij geïnteresseerd in de projectvacature van Programma Manager? Reageer dan direct met behulp van onderstaand formulier! Wij ontvangen voor de volledigheid graag een recent CV met persoonlijke motivatie, je beschikbaarheid en uurtarief.

  • Aan elkaar vast, zonder spaties en streepjes.